SFP - RKP

Anders Adlercreutz, Niklas Grönroos och Diana Nyberg Lindholm: Bara genom arbete räddas Finlands välfärd.

Bara genom arbete räddas Finlands välfärd.
 
Riksdagskandidaterna och företagarna Anders Adlercreutz, Niklas Grönroos och Diana Nyberg Lindholm diskuterade de utmaningar företagare står inför på ett seminarium i Karis.
 
Vårt samhälle har förändrats, numera är det inte storföretagen som står för de nya arbetsplatserna, utan små och medelstora företag. Människor byter både bransch och många växlar mellan att vara företagare och löntagare mycket mer än tidigare.
 

Haglund fortsätter leda SFP

– Jag är ödmjuk inför det stora förtroendet. Vi går mot två viktiga val, Europavalet och riksdagsvalet. Med hårt arbete där vi visar väljarna att vi förtjänat deras förtroende skall vi vinna valen. Jag är motiverad och glad att få fortsätta som lagkapten för vårt fina lag, säger Haglund.

 

För tilläggsinformation: Carl Haglund, gsm 050 521 7379

Vi behöver en välfärdsreform

För att rädda välfärdssamhället måste arbetets och utbildningens roll bli viktigare i morgondagens välfärdssamhälle. Vi måste komma bort från den statiska synen på välfärdsstaten, där vi som medborgare enbart är mottagande part.

- Vi måste lära oss att tänka i nya banor. Vi behöver en välfärdsreform och jag vill se den definierad i vårt nya partiprogram, säger Nylander.

Haglund: "Nu ska vi köra hårt"

– Om en vecka avgörs valet, säger Haglund.

– Då skall arbetet som Elisabeth Rehn i tiden startade i Europaparlamentet få en fortsättning. Inom Svenska folkpartiet har vi alltid fått vara stolta över våra kunniga och arbetsamma parlamentariker som gjort väl ifrån sig. Den tvåspråkiga nationen Finland behöver en talesperson i parlamentet. 

I sitt öppningstal behandlade Haglund också den aktuella debatten om skolsvenskan.

Pitää pystyä ymmärtämään, mistä EU päättää.

Jos me EU:n kansalaisina emme ymmärrä, mistä EU päättää, se johtaa siihen, että EU:n syyksi laitetaan myös päätöksiä, joista EU ei ole edes päättänyt. Toinen ikävä seuraus on se, että koemme EU:n etäiseksi ja raskaaksi koneistoksi. Kumpikaan seuraus ei hyödytä meitä, EU:n kansalaisia.

Näkkäläjärvi korostaa, että Euroopan unionia tulisi kehittää toimivammaksi, avoimemmaksi, taloudellisemmaksi ja tehokkaammaksi.

Pages

Subscribe to RSS - SFP - RKP