SFP-RKP

Markus Blomquist kandiderar i riksdagsvalet

Som VD och utbildad diplomingenjör kommer Blomquists fokus i kampanjen att vara frågor som berör företagsamhet och regionens näringsliv.

Samarbetet mellan Åbo och Stockholm bör intensifieras, och kontakterna till Tyskland borde stärkas enligt Blomquist.

- Tyskland har Europas starkaste ekonomi och hela regionen borde arbeta för ett gemensamt mål att utveckla relationerna dit, säger Blomquist.

Fungerande kommunikationer i regionen är också något som Blomquist vill jobba för.

Sharie Sveholm kandiderar i riksdagsvalet

Sveholm studerar för tredje året företagsekonomi på Yrkeshögskolan Novia i Åbo och har under året fungerat som vice ordförande för Noviums styrelse samt varit tutor- och internationellt ansvarig för campusen i Åbo och Raseborg.

- Genom att kandidera i riksdagsvalet kan jag föra fram viktiga sakfrågor som berör unga och aktivt arbeta för att studerandenas röster hörs, säger Sveholm.

Mikael Holmberg kandiderar i riksdagsvalet

- Med 30-års erfarenhet av kommunala förtroendeuppdrag och med en mångårig erfarenhet av ordförandeskap i bankstyrelse samt många förtroendeuppdrag inom lantbruksproducentrörelsen känner jag mig motiverad till att ställa upp i ett riksdagsval igen, säger Holmberg.

Holmberg har agrolog- och vaktmaskinmästarexamen och jobbar som lantbrukare och som motorman på fartyg.

- Frågor som rör markägare, småföretagare och finskflaggad sjöfart är frågor som jag kommer att lyfta upp i min kampanj, säger Holmberg.

Torvalds: Bilarnas CO2-utsläpp ska minska – men medlemsländernas ovilja att leva upp till internationella klimatlöften hindrar riktiga framgångar

Fram till 2025 ska CO2-utsläppen minska med 15% för både person- och paketbilar. Fram till år 2030 ska minskningen vara 31% för paketbilar och 37,5% för personbilar.

Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE), kommenterar förhandlingsresultatet:

Mia Heijnsbroek-Wirén, kretsordförande i Nyland, kandiderar i riksdagsvalet.

-    Som kretsordförande vill jag bidra till en målinriktad och fin kampanj i Nyland. Jag ser att jag som kandidat kan ge ett mervärde både för resultatet och stämningen i kampanjen. Valkampanj är en lagsport där man helt klart når det bästa resultat genom att stöda varandra. 

Heijnsbroek-Wirén är medlem i Nylands landskapsstyrelse och i samarbetsgruppen för landskapet. Hon är också styrelsemedlem och viceordförande i Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland.

Nylander och Adlercreutz: Finskt trä brinner inte bättre än svenskt – vi måste sluta försvåra träbyggande

Bakgrunden till spörsmålet är det dubbla brandskyddskravet som idag orsakar extra kostnader för trähöghusbyggande på cirka 100 euro per kvadratmeter.
 
− Byggnader orsakar en stor del av våra koldioxidutsläpp. Trähöghus har ett ca 75% mindre koldioxidfotspår än betonghöghus, säger Nylander.
 

Henriksson: Barnfattigdomen i Finland bör tas på allvar

- Vi kan inte blunda för att vi i Finland har familjer där barnfattigdom är ett faktum.  Antalet barn som bor i mindre bemedlade familjer har nästan tredubblats på tjugo år, säger SFP:s partiordförande och riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.
 
Idag är 20 procent av ensamförsörjarfamiljer låginkomsttagare, i mitten på 1990-talet var andelen ungefär 10 procent. Orsakerna till de låga inkomsterna hos ensamförsörjare är både arbetslöshet och nedskärningarna i inkomstöverföringarna.
 

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP