Yttrandefrihet

Yttrandefriheten får inte missbrukas!

Tryckfrihetsförordningen från 1766 firar i år 250 år. På sin tid var den världens mest liberala.

- Alla har yttrandefrihet och varje människa har rätt att säga sin mening. Yttrandefriheten ska ändå användas under ansvar. I dagens samhälle, där nätet tyvärr blivit en tummelplats för hatretorik, har vi orsak att fråga oss hur vi kunde motverka näthatet. Vi bär alla ett ansvar för hur vi uttrycker oss, säger SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson.

Inget får stoppa yttrandefriheten

Människors lika värde och rätten att uttrycka sin åsikt är och ska vara grunden för vårt samhälle.

Varken människobrott, nätattacker eller rasistiska rörelser får leda till intolerans eller till att Finland stänger sina gränser. De ska inte heller användas som argument för främlingsfientlighet, exempelvis i debatten om invandring. Vi får inte heller stämpla hela grupper på basen av enskilda individers handlingar.

SFP anser också att Finlands svar på extremisters handlingar ska vara tydliga: Vi sluter oss inte!

Subscribe to RSS - Yttrandefrihet