våldtäkt

Nylander: Tänker regeringen skärpa strafflagen gällande våldtäkter?

Riksdagsledamot Mikaela Nylander (SFP) har ställt en skriftlig fråga till regeringen angående sexuellt våld som riktas mot barn. Bakgrunden till spörsmålet är ett rättsfall i Birkaland som har väckt stor uppmärksamhet. En vuxen man dömdes för att ha haft sexuell kontakt med ett 10-årigt barn. Rätten dömde gärningsmannen för grovt utnyttjande, men inte för grov våldtäkt.

− Har regeringen för avsikt att ändra lagstiftningen som rör sexuellt våld mot barn? Man kan inte förutsätta att ett barn motsätter sig gärningen för att det ska kunna betecknas som grov våldtäkt, säger Nylander.

Biaudet: Det är dags för Finland att få en samtyckeslag

I dag diskuterar riksdagen lagmotionen som lämnades in av riksdagens kvinnonätverk om att sex och sexuellt umgänge ska basera sig på samtycke.

− Lagstiftningen har helt klart släpat efter i tiden. För tillfället förutsätter inte strafflagen att det måste finnas samtycke för att ha sex. Det är dags att vi får en lag som tydligt signalerar var gränsen går för vad som är våldtäkt – finns det inte samtycke är det våldtäkt, säger riksdagsledamot Eva Biaudet.

Subscribe to RSS - våldtäkt