temaveckor

Jobben skapar välfärden

SFP:s målsättningar

Det viktigaste är att det skapas fler jobb eftersom det är arbete som finansierar välfärden. Studier och jobb är den bästa försäkringen mot marginalisering. Genom en förbättrad skatte- och sysselsättningspolitik kan vi skapa förutsättningar för företag att investera i Finland, samt underlätta för företagarna att utveckla sin verksamhet och nyanställa.

Subscribe to RSS - temaveckor