Sysselsättning

Wallin: Sysselsättningsgraden får inte sjunka

Framtidsutskottets ordförande Stefan Wallin höll Svenska Riksdagsgruppens anförande i plenum angående del två av statsrådets framtidsredogörelse om förändringen av arbete.

Wallin välkomnar att regeringen i framtidsredogörelsens andra del koncentrerar sig på arbetet:

-Arbetet befinner sig mycket riktigt i en brytningspunkt. När arbetet förändras måste man se till att sysselsättningsgraden inte tillåts sjunka, tvärtom behöver vi en fortsättningsvis högre sysselsättningsgrad för att bryta hållbarhetsunderskottet, vilket redogörelsen mycket riktigt konstaterar.

Borgarsdóttir Sandelin: Satsa på klimatet, familjerna och flera jobb

- Vi vet att det går åt skogen med såväl näring, natur som ekonomi om vi fortsätter vår ohållbara och klimatskadande livsstil. Vi behöver en förändring som tvingar oss att tänka om. Vi behöver förnyelsebar energi istället för kolkraft, renare teknik och bränslen i trafiken och mindre värmesvinn från byggnader, säger Borgarsdóttir Sandelin.

Blomqvist: Återvänd till förhandlingsbordet!

– SFP vädjar till alla parter i lika hög grad. Sluta gräla och glöm prestigefrågorna. Återvänd till förhandlingsbordet, för en genuin dialog och uppnå en försonlig lösning. Det är i Finlands och alla finländares intresse, säger Thomas Blomqvist.

Enligt Blomqvist behöver den ekonomiska tillväxten i Finland bästa möjliga förutsättningar.

– Alla parter i konflikten borde inse att det sista som vi behöver nu, när den ekonomiska tillväxten äntligen har tagit fart, är en strejkvåg eller andra störningar på arbetsmarknaden.

Strand: Sysselsättningsmålet bör vara 80%

Den nya arbetstidslagen diskuterades i riksdagen på onsdagen. Syftet med de föreslagna ändringarna är att säkerställa flexibla arbetstidsarrangemang för olika företags och arbetsgivarsammanslutningars behov, samt för att underlätta samordningen mellan arbete och privatliv för arbetstagarna.

– Ändringarna i lagen är i sig positiva, men det krävs en rad olika tilläggsåtgärder för att verkligen höja sysselsättningsgraden, sade riksdagsledamot Joakim Strand i debatten.

Blomqvist: Regeringen har misslyckats med att reformera arbetsmarknaden

Svenska riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist anser att regeringen har misslyckats med att reformera arbetsmarknaden och föreslår därför misstroende mot regeringen.

− Finland behöver mer flexibilitet på arbetsmarknaden, men regeringen har misslyckats på den punkten. Att göra det möjligt att ingå lokala avtal skulle underlätta för småföretag att anställa fler människor, sade Thomas Blomqvist i tisdagens riksdagsdebatt om oppositionens interpellation.

Rehn-Kivi: Varför satsar regeringen inte på tillräckligt effektiva reformer?

Den finska ekonomin har under senaste år vuxit och vi har kunnat se ljusare siffror även på arbetsmarknaden. Dessa siffror förstärker de offentliga finanserna, men trots de goda ekonomiska förutsättningarna, som också beror på den globala tillväxten, har regeringen ändå inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att jämlikt förbättra sysselsättningen.

− Det är glädjande att man vill göra förbättringar i aktiveringsmodellen, som vi förutsatte redan i behandlingsskedet, men de stora reformerna lyser med sin frånvaro, menar riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi.

Pages

Subscribe to RSS - Sysselsättning