skarvar

Var dröjer åtgärderna mot skarven?

Arbetsgruppen föreslog bland annat att man inrättar regionala samarbetsgrupper för att öka växelverkan och informationsutbytet mellan dem som berörs av skarvskadorna, samt att förfarandena med undantagstillstånd bör göras mer flexibla.

- Vilka åtgärder har regeringen vidtagit för att följa upp de förslag som ingår i skarvarbetsgruppen slutrapport? Det vore dags att uppdatera förvaltningsplanen för skarv och vidta de åtgärder som vi i skarvarbetsgruppen enhälligt föreslog, säger arbetsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson i ett skriftligt spörsmål till regeringen.

Torvalds: Dags följa Danmarks exempel i skarvfrågan

Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP) ställde i juli ett skriftligt spörsmål till EU-kommissionen angående skarven. I Kommissionens svar från förra veckan sägs det tydligt att medlemsländerna redan fullt ut kan använda de möjligheter till undantag som finns och att Kommissionen uppmuntrar medlemsländerna att använda den flexibilitet som finns i de utarbetade riktlinjerna.

Gestrin: Kustnära yrkesfisket är miljövänligt

Under de senaste åren har en aggressiv debatt om fisket blossat upp. Yrkesfiskarna har blivit utskällda och hårt åtgångna, framförallt för laxfisket i Östersjön. Samtidigt har det omfattande fritidsfisket av lax lämnats utanför hela debatten. WWF har nu kommit ut med en ny konsumentguide. Fortfarande är den vilda laxen rödlistad och den fettfenklippta laxen på den gula listan. Största delen av alla inhemska kommersiella arter är på den gröna listan eller gula listan.

Subscribe to RSS - skarvar