Riksdagsvalet 2019

Pia-Lisa Sundell kandiderar i riksdagsvalet

– Jag vill arbeta för ett samhälle som tar hand om alla generationer, där ingen faller igenom skyddsnätet, behöver gå hungrig eller vakna rädd och otrygg, säger Sundell.

Sundell kommer i sin kampanj att fokusera på barn, familjer och unga samt på vård och omsorg.

– Det är dags för Finland att bli familje- och barnvänligt. Den nuvarande regeringens nedskärningar har drabbat barnfamiljer så hårt att det gör ont i mig, säger Sundell.

SFP i Helsingfors har nominerat Kaarle Hurtig och Lotta Keskinen

Kaarle Hurtig är företagare och journalist och kandiderar i syfte att skapa förändring i den rådande politiska kulturen.

– Redan en sådan sak som klimatförändringen tvingar oss att söka nya samarbetsformer och att föra politiska diskussioner med längre perspektiv. I vår nuvarande politiska kultur existerar inte sådana diskussioner tillräckligt och jag vill skapa en förändring. När jag diskuterade min kandidatur med SFP fick jag känslan av att jag talar med människor, inte en partiapparat och det kändes trevligt, säger Hurtig.

Finland behöver satsningar på klimatet, företagsamheten och de ungas välmående

Vi lever i politiskt spännande tider och en av de viktigaste frågorna just nu är hur klimatförändringen ska tacklas.

SFP i Helsingfors anser att klimatförändringen ska prioriteras, både nationellt och på EU-nivå. Som stad har Helsingfors goda möjligheter att skapa utrymme för innovationer inom förnyelsebara energiformer, till exempel. Vi måste ge sådana satsningar tillräckligt med resurser.

Helsingfors är en växande stad. Vi arbetar för en hållbar och långsiktig ekonomisk politik som skapar möjligheter till tillväxt och nya arbetsplatser.

Borgarsdóttir Sandelin: Satsa på klimatet, familjerna och flera jobb

- Vi vet att det går åt skogen med såväl näring, natur som ekonomi om vi fortsätter vår ohållbara och klimatskadande livsstil. Vi behöver en förändring som tvingar oss att tänka om. Vi behöver förnyelsebar energi istället för kolkraft, renare teknik och bränslen i trafiken och mindre värmesvinn från byggnader, säger Borgarsdóttir Sandelin.

Patrik Björkman kandiderar i riksdagsvalet

– Jag vill arbeta för att göra Finland till ett mer företagarvänligt land. Det ska vara lätt att grunda företag och få dem att växa. Företagande är en förutsättning för välfärd. Resurser måste skapas innan de kan fördelas, säger Björkman.

Som pappa till tre barn är också frågor som rör barn och unga viktiga för Björkman.

–Allt fler skolor och daghem lider av dålig inomhusluft idag. Baracker är inte en bra skolomgivning för våra barn. Det här är ett nationellt problem som måste åtgärdas.

Pages

Subscribe to RSS - Riksdagsvalet 2019