resolution

Resolution från Svenska folkpartiets fullmäktigemöte

De landskap som i framtiden ska fatta beslut om sin vård har därmed redan fråntagits ett av de viktigaste besluten. Det bådar inte gott för självstyrelsen. Svenska folkpartiets partifullmäktige, som sammanträdde i Helsingfors under veckoslutet, lyfter också upp de många frågetecken som finns kring primärkommunernas framtida roll, uppdrag samt de nya självstyrelseområdenas uppdrag och finansiering.

Svenska folkpartiet i Nyland höll sitt kretsmöte i Grankulla

Svenska folkpartiet i Nyland höll sitt kretsmöte i Grankulla lördagen den 16 april.
På mötet valdes en ny styrelse med helt nytt presidium. Mötet antog även två resolutioner; "Metron kommer västerut - är vi redo?" och "SFP i Nyland förutsätter jämlik social- och hälsovård i hela Nyland".

SFP i Nyland kretsstyrelsen 2016-2017

Ordförande
Mia Heijnsbroek-Wirén, Lovisa

Viceordförande
Anna Lena Karlsson-Finne, Grankulla
Dan Johansson, Raseborg

Subscribe to RSS - resolution