Pia Sundell

Pia-Lisa Sundell kandiderar i riksdagsvalet

– Jag vill arbeta för ett samhälle som tar hand om alla generationer, där ingen faller igenom skyddsnätet, behöver gå hungrig eller vakna rädd och otrygg, säger Sundell.

Sundell kommer i sin kampanj att fokusera på barn, familjer och unga samt på vård och omsorg.

– Det är dags för Finland att bli familje- och barnvänligt. Den nuvarande regeringens nedskärningar har drabbat barnfamiljer så hårt att det gör ont i mig, säger Sundell.

Pia Sundell kandiderar i Nyland

Sundell är verksamhetsledare för Barnavårdsföreningen i Finland, den äldsta barnskyddsorganisationen i Finland. Föreningen är aktiv både inom utbildning, habilitering, barnskydd och barndagvård.

– Finlands riksdag behöver någon som talar för barnens bästa. När samhällets resurser krymper blir det här viktigare än någonsin. Det finns många oroväckande tendenser idag och jag ser alltför ofta i mitt arbete hur barn far illa, säger Sundell.
– Våra värderingar sätts på prov i svåra tider. Nu krävs både kunskap, mod och en stark vilja att påverka. Det har jag.

Subscribe to RSS - Pia Sundell