Nationalspråksstrategin

Henriksson: Nästa regering behöver se nyttan med tvåspråkigheten

Tvåspråkigheten är en framgångsfaktor för vårt land. Språkkunskap är livsviktigt för ett exportberoende land som Finland – och för individen öppnar det upp fler möjligheter på arbetsmarknaden samt ett bredare kulturutbud, säger SFP:s partiordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.

– Grundlagen och språklagen är tydlig om de språkliga rättigheterna. Det vi har problem med i vårt land är att förverkliga dem i praktiken, säger Henriksson.

Statsministern borde ta ansvaret för landets tvåspråkighet

Enligt Henriksson görs det på många håll ett bra arbete för att främja nationalspråken, men ingen bär helhetsansvaret för tillfället.

- Det största problemet är att ingen verkar ha helhetsansvaret för främjandet av våra nationalspråk eller viljan att ta detta ansvar. Nationalspråksstrategin som gavs förra valperioden skulle vara en bra grund för detta arbete. Men nu behövs politisk vilja för att förverkliga den. Jag hoppas att statsministern skulle visa vägen här, säger Anna-Maja Henriksson.

Arbetet med nationalspråksstrategin bör fortsätta

− Mellanrapporten är en viktig etapp. Den visar att arbetet med nationalspråksstrategin har gett resultat, samtidigt som mycket ännu kvarstår att göra, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson. Justitieminister Henriksson hoppas att den kommande regeringen aktivt kommer att fortsätta arbetet med nationalspråksstrategin. − Det är bra att komma ihåg att nationalspråksstrategin fick sitt startskott då man på bred front inom Folktinget tillsammans med president Martti Ahtisaari jobbade fram den så kallade Ahtisaari-rapporten.

Subscribe to RSS - Nationalspråksstrategin