moderskapslagen

Moderskapslagen färdig att godkännas

I nuläget tvingas kvinnliga par genomgå en onödig intern adoptionsprocess, och i skilsmässofall har barnet inte rätt att ärva sin andra förälder, för att inte tala om att barnet i nuläget inte har en juridisk förälder om mamman som fött barnet skulle avlida. Moderskapslagen skulle spara på samhällets resurser, när behovet av intern adoption i tydliga fall skulle försvinna.

Subscribe to RSS - moderskapslagen