Lotta Keskinen

Keskinen: Nästa regering måste förbinda sig till att främja jämställdheten

Keskinen har en mångsidig arbetserfarenhet och arbetar sedan några år tillbaka i placeringsbranschen. Hon har tidigare arbetat bland annat vid Luckan i Helsingfors med utveckling av stödtjänster för svenskspråkiga unga och som lektor i elevhandledning.

Keskinen vill särskilt driva frågor som främjar jämställdheten i samhället. Likväl är hon mån om att alla människor skall ges möjlighet att få tillträde till arbetsmarknaden och hitta sin plats i livet.

Subscribe to RSS - Lotta Keskinen