LANTRBUK

NÄRMAT OCH LANTRBUK

SFP:s målsättningar

Det finländska lantbruket är till sin karaktär småskaligt och använder miljövänliga produktionsmetoder. Finländarna skall ha rätt till en trygg inhemsk livsmedelsförsörjning. Konsumenterna uppskattar de rena inhemska livsmedlen och bönderna vill producera det som konsumenten vill ha. För att detta skall vara möjligt måste lantbruket vara lönsamt.

Vi vill att hela Finland ska vara levande och välmående, vi jobbar för livskraftiga primärnäringar och en fungerande samhällsservice anpassad till individens behov.

Subscribe to RSS - LANTRBUK