Kvarkentrafiken

Henriksson: Mycket välkommet beslut om Kvarkenfärjan

- Det här är ett mycket välkommet beslut för Vasaregionen och hela Österbotten liksom för Umeå och Västerbotten. Kort och gott, den nya kvarkenfärjan är en vinst för hela Finland och det Nordiska samarbetet.

- Aktivt arbete på bred front gav resultat. Jag vill tacka regeringen för det här goda beslutet säger Henriksson.

 

Tilläggsinformation:
Anna-Maja Henriksson
050-512 2377

SFP efterlyser värdeledarskap

Kryptiska talturer i svåra frågor befäster ett godkännande av rasistiska tonlägen i samhällsdebatten. Det är rösterna som ända upp på högsta nivå ifrågasätter mänskliga rättigheter, individens rätt och medmänsklighet som hotar de grundvärderingar som vårt samhälle baserar sig på.

Subscribe to RSS - Kvarkentrafiken