Juha Sipilä

Statsministern borde ta ansvaret för landets tvåspråkighet

Enligt Henriksson görs det på många håll ett bra arbete för att främja nationalspråken, men ingen bär helhetsansvaret för tillfället.

- Det största problemet är att ingen verkar ha helhetsansvaret för främjandet av våra nationalspråk eller viljan att ta detta ansvar. Nationalspråksstrategin som gavs förra valperioden skulle vara en bra grund för detta arbete. Men nu behövs politisk vilja för att förverkliga den. Jag hoppas att statsministern skulle visa vägen här, säger Anna-Maja Henriksson.

Bra öka antalet ministrar, men varför först nu?

Enligt Wallin är det aldrig fel att ändra åsikt då man märker att man gjort en felaktig bedömning.

- Frågan är ändå varför regeringen inte alls ville lyssna på oss som redan på våren 2015 i samband med regeringsbildningen varnade statsministern för att alltför få ministrar kan leda till en omänsklig arbetsbörda för vissa. Mängden arbete för en regering har ju inte minskat, snarare tvärtom. Istället valde regeringen att experimentera med ministrarnas ork, vilket nu i och med arbets- och justitieminister Jari Lindströms sjukledighet visade sig vara direkt ansvarslöst, säger Wallin.

Adlercreutz och Biaudet: Dags att sluta fiska efter politiska poäng

Det är dags för statsrådet att inse att varje minister även har ett ansvar för helheten - och att partipolitiken måste sättas åt sidan när man sätter sig i ministerbilen. I ljuset av de senaste dagarna nyheter är det klart att alla ministrar inte insett sitt ansvar och sin position. Statsminister Sipiläs regering skapar mer kaos än ordning, mer rädsla än trygghet och förtroendet för rättsstat, myndigheter, för att inte tala om ledande politiker, sviktar. Detta har ingen regeringskoalition lyckats få till stånd tidigare, säger SFP:s riksdagsledamöter Eva Biaudet och Anders Adlercreutz.

Subscribe to RSS - Juha Sipilä