Joakim Strand

Strand: Dags för regeringen att stöda företagsamhet

- I dagens Finland har vi inte råd att göra det motsatta. T.ex. förslaget på att koncentrera företagsutveckling till endast fem landskap kan innebära att ett av Finlands mest framgångsrika landskap, Österbotten, inte mera skulle erbjudas dessa tjänster. Det är fullkomligt orimligt med tanke på att Österbotten genom sin starka export försörjer en stor del av det övriga landet, konstaterar riksdagsledamot Joakim Strand (SFP).

Strand: Vår kritik är befogad

Nedskärningarna i utbildningen hotar på riktigt kvaliteten i undervisning och forskning. Det äventyrar också vår konkurrenskraft.

– Den borde vi tvärtom stärka, säger riksdagsledamot Joakim Strand, Svenska riksdagsgruppens medlem i riksdagens finansutskott, som på torsdagen presenterade sitt färdiga budgetbetänkande.

Svenska riksdagsgruppen kan inte omfatta budgetbetänkandet, utan har lämnat in en reservation som utmynnar i misstroende för regeringen.

Pages

Subscribe to RSS - Joakim Strand