ILO 169

Gemensamma standarder för att trygga minoriteters rättigheter behövs

Enligt Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE), är det godkända initiativet ett steg i rätt riktning, eftersom parlamentet i initiativet uppmanar EU att ansluta sig till ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter och språkstadgan och att medlemsländerna ratificerar dessa.

- Vi behöver gemensamma standarder för att försäkra oss om att minoriteter runt om i Europa skyddas på ett tillräckligt sätt, säger Torvalds.

Henriksson: Det är dags att ratificera konventionen om samernas rättigheter

Svenska folkpartiets ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson gratulerar samerna med anledning av samernas nationaldag. Det är 101 år sedan den första samiska kongressen hölls den 6 februari 1917.

Samtidigt påtalar Henriksson att Finland ännu har mycket att göra för att förbättra samernas ställning.

- Nu är det dags att skrida till handling och ratificera FN-organet ILO:s konvention 169 om ursprungsfolkens rättigheter, säger Henriksson.

Samernas sak är vår – dags att ratificera ILO 169

Idag är det hundra år sedan det första nordiska samemötet i Trondheim, där samernas målsättningar gentemot staterna Finland, Sverige och Norge fastställdes. Dagen blev samtidigt samernas nationaldag.

- Staten Finland har i årtionden kränkt ursprungsbefolkningens rättigheter. Det vore viktigt att Finland nu under loppet av jubileumsåret för såväl samernas nationaldag som Finlands självständighet äntligen skulle ta sig i kragen och ratificera konventionen. På så sätt kunde man också stärka samernas förtroende för statsmakten, säger Henriksson.

Subscribe to RSS - ILO 169