Förlossningssjukhus

Vasa centralsjukhus bör ha full jour

- Vasa centralsjukhus erbjuder i dagens läge vård åt cirka 100 000 svenskspråkiga. Att landskapet Österbotten, med sin stora svenskspråkiga befolkning, skulle sakna fullskalig dygnet runt-jour är helt oacceptabelt. Behovet att få vård på sitt modersmål försvinner inte i framtiden. Vi utgår ifrån att regeringen har gjort noggranna språkkonsekvensanalyser och att den inser att de språkliga rättigheterna inte kan tryggas utan fullständig jour vid Vasa centralsjukhus, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson.

Vad säger Sannfinländarna nu?

– Det finns inga undersökningar som visar på att ett förlossningssjukhus med tusen födslar skulle vara en mer patientsäker inrättning än till exempel ett sjukhus med 800 födslar. Inte heller de experter som social- och hälsovårdsutskottet hört har kunnat framföra bevis på detta, säger Henriksson.

Riksdagen debatterade på torsdagen medborgarinitiativet om en ändring av jourförordningen som berör förlossningsverksamheten. Henriksson är besviken på att det verkar finnas en enighet bland många partier om att slakta jourande sjukhus och förlossningsenheter i hela landet.

Subscribe to RSS - Förlossningssjukhus