Företag

Blomqvist: Regeringen har misslyckats med att reformera arbetsmarknaden

Svenska riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist anser att regeringen har misslyckats med att reformera arbetsmarknaden och föreslår därför misstroende mot regeringen.

− Finland behöver mer flexibilitet på arbetsmarknaden, men regeringen har misslyckats på den punkten. Att göra det möjligt att ingå lokala avtal skulle underlätta för småföretag att anställa fler människor, sade Thomas Blomqvist i tisdagens riksdagsdebatt om oppositionens interpellation.

Jufo Peltomaa föreslår ny bolagsform för startup-företag

Den utvandringskritiska startup-kandidaten Jufo Peltomaa säger att startup-företagen är vårt enda hopp för att komma ur den ekonomiska krisen. – För att kickstarta ekonomin vill jag införa en ny bolagsform för startup-företag, Abs, det vill säga Ab startup. Abs-bolag skulle under de två första åren vara fria från skatter, avgifter, regleringar och rapporteringar, föreslår Peltomaa. Peltomaa, som själv bland annat har grundat företag som Hybrid Graphics ja ZenRobotics, vill främja transparens och realtidsuppföljning inom demokratin med digitala hjälpmedel.

Subscribe to RSS - Företag