Eva Biaudet

Biaudet: Lagutskottet måste lyfta fram familjevåldet

Lagutskottet godkände enhälligt att i själva lagparagraferna lyfta fram behovet av att domstolen vid vårdnadstvister alltid bedömer förekomsten av våld i familjen.

– Jag är väldigt glad att riksdagens lagutskott enhälligt gick in för att på paragrafnivå lyfta fram eventuell förekomst av våld inom familjen, då domstolen bedömer villkoren för vårdnad och umgängesrätt. Detta har varit ett tydligt krav från kvinnoorganisationerna under tiotals år, säger riksdagsledamot Eva Biaudet.

Biaudet: Lärare från Europa och Asien möts för att locka fler flickor att studera, teknik, fysik, matte och kemi

Konferensen som samlat över 80 lärare från 48 europeiska och asiatiska länder har som syfte stärka det euro-asiatiska samarbetet inom undervisningen genom gemensamma projekt skolor och utbyten. Denna gång är specialtemat att göra så kallade STEM ämnen mer lockande för flickor.

Biaudet: Regeringens nedskärningar urholkar goda biståndsresultat

- Det är skäl att fråga sig ifall nedskärningarna och inriktningen på finansieringsstöd helt urholkar de fina målsättningarna om att hjälpa de allra mest utsatta, något som vi i Finland under årens lopp framhållit som allra viktigast, säger riksdagsledamot Eva Biaudet.

- Det handlar om arbetet för flickors och kvinnors rättigheter som till stor del finansierats via multilateralt samarbete och via medborgarorganisationernas arbete. Det handlar om stödet till de allra fattigaste länderna, säger Eva Biaudet.

Minister Häkkänen bär nu ansvaret för sametingslagen

Enligt Sametinget har statsrådet inte uppfyllt sametingslagens nionde paragraf om förhandlingsplikt för att nå samförstånd. Kommittéarbete uppfyller inte statsrådets förpliktelse om att förhandla med Sametinget. Enligt Biaudet skulle det vara ytterst viktigt att få en ny sametingslag som uppfyller internationella krav på mänskliga rättigheter i kraft innan nästa sametingsval, som kommer att hållas 2019.

Biaudet vald till ordförande för SFP:s fullmäktige

Riksdagsledamot Eva Biaudet från Helsingfors har valts till ordförande för Svenska folkpartiets partifullmäktige. Det nyvalda partifullmäktige valde enhälligt Biaudet till ordförande i anslutning till partidagen i Uleåborg i helgen. Till vice ordförande valdes Elin Blomqvist-Valtonen från Borgå.

− Jag vill gärna ta vara på den ideologiska diskussion som vi har lyckats skapa i partiet under tiden i opposition, säger Eva Biaudet om valet.

Hon hänvisar till att SFP har lagt fram en egen modell för familjeledighet.

Biaudet: Varför skrota ett fungerande hälsovårdssystem?

Eva Biaudet höll SFP:s gruppanförande i stadsfullmäktigedebatten om förslaget till vård- och landskapsreform.

Konklusionen i stadsstyrelsens utlåtande om vårdreformen är att det inte är någon idé att försämra hälsovårdssystemet.

− Det lönar sig inte att bygga upp ett system som går stick i stäv med experternas åsikter och därmed äventyra läget för de svagaste och sjukaste, säger Biaudet.

På 2020-talet tros underskottet växa till en miljard i landskapet Nyland.

Helsingfors| Varför skrota ett fungerande hälsovårdssystem?

− SFP kan inte medverka till att skrota ett fungerande hälsovårdssystem – tvärtom. En friskare och välmående befolkning är ett villkor för ett framgångsrikt Finland, sade Eva Biaudet. Konklusionen i stadsstyrelsens utlåtande om vårdreformen är att det inte lönar sig att med öppna ögon försämra hälsovårdssystemet.

− Det lönar sig inte att bygga upp ett system som går stick i stäv med experternas åsikter och därmed äventyra läget för de svagaste och sjukaste, sade Biaudet. På 2020-talet tros underskottet växa till en miljard i landskapet Nyland.

Biaudet: Det är dags för Finland att få en samtyckeslag

I dag diskuterar riksdagen lagmotionen som lämnades in av riksdagens kvinnonätverk om att sex och sexuellt umgänge ska basera sig på samtycke.

− Lagstiftningen har helt klart släpat efter i tiden. För tillfället förutsätter inte strafflagen att det måste finnas samtycke för att ha sex. Det är dags att vi får en lag som tydligt signalerar var gränsen går för vad som är våldtäkt – finns det inte samtycke är det våldtäkt, säger riksdagsledamot Eva Biaudet.

Pages

Subscribe to RSS - Eva Biaudet