EU

Tomrummet efter Merkel blir märkbart, men Europas framtid ska stöpas vidare

Solidaritet, var budskapet då Tysklands förbundskansler i dag inför Europaparlamentet höll sitt tal om Europas framtid.

Enligt Europaparlamentariker Nils Torvalds är talet oerhört viktigt för att sätta riktningen för ett EU utan Merkel som central symbol för EU:s samarbete. Angela Merkel har meddelat att hon inte kommer att ställa upp för omval till ordförande för sitt parti CDU och att det här blir hennes sista mandatperiod som förbundskansler.

– Merkel har fungerat som en central spelare i det europeiska samarbetet under en lång tid nu, säger Torvalds.

Björn Bonsdorff

EU måste vara en föregångare när det kommer till arbetet för mänskliga rättigheter och demokrati. Europa behöver en ny generation insatta beslutsfattare med en vilja att förändra unionen till det bättre, och tillsammans stå upp för den våg av populism och fakta-resistens som nu sprider sig i Europa.

Henriksson: Vapenhandeln med Saudiarabien måste stoppas omedelbart

Situationen har varit ohållbar redan länge. Saudiarabiens agerande i Yemen, där civila dödas och miljontals människor är på flykt, är mycket allvarligt, säger Henriksson. Sedan 2015 har situationen ständigt förvärrats.

- Det brutala mordet på Jamal Kashoggi visar igen att situationen i Saudiarabien är under all kritik när de gäller de mänskliga rättigheterna. Det här kräver åtgärder inte bara från Finlands sida – hela det internationella samfundet måste reagera.

Är vargen mer värd än människan?

- Vargsituationen i Österbotten är ohållbar. Regeringen och myndigheterna har inte lyckats lösa situationen, så österbottningarna tvingas leva i en ständig oro. Vargen inkräktar i allt högre grad i invånarnas vardag. Rivna husdjur, specialarrangemang i skolbarnens skolskjutsar och rädsla att gå ut är bara några exempel på hur allvarlig situationen är, säger Anna-Maja Henriksson.

Katainen och Torvalds: Hav är inte ett hinder för samarbete - kustländernas position måste tryggas i EU

Kommissionen föreslår att samarbetsprojekt mellan medlemsländer bara ska få genomföras över landgränser. Medlemsländer med långa havsgränser, såsom Finland, Sverige och Estland, råkar alltså i en mindre fördelaktig position än länder med långa landsgränser.

– Gränsöverskridande projekt kunde endast fortsätta som förr i områden med havsgränser där det finns en ”fast” länk, som en bro, beskriver Katainen kommissionens förslag.

Torvalds: enighet och solidaritet är receptet för ett framgångsrikt EU

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker höll på onsdag morgon sitt sista State of the Union-tal innan EU-valet nästa år. Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) anser att Juncker i sitt tal uppmanar medlemsländerna att ta sitt ansvar för den gemensamma utvecklingen av unionen genom att visa solidaritet.
Medlemsländerna måste stå upp för de gemensamma värderingarna, så som en fri press samt principen om rättsstaten.

Dags för Finland att höja profilen

Nästa år kommer fokus att ligga på Finland då vårt land är i tur att ta över ordförandeskapet i EU från och med juli 2019. Henriksson och Blomqvist efterlyser därför proaktiva och positiva utspel från Finlands sida.

– Internationellt ser man med respekt på skolan och utbildningen i Finland. Vi föreslår att regeringen lyfter fram betydelsen av jämlika förutsättningar till god utbildning och understryker den fria rörlighetens betydelse för det helt unika studentutbytet i Europa, säger Henriksson och Blomqvist.

Torvalds: Förutsättningarna för finsk bioenergi är tryggade

– Slutresultatet som preliminärt har godkänts i förhandlingarna och nu godkändes av utskottet håller fortfarande en tillräckligt hög ambitionsnivå. Även om vi i Finland är rätt så bra på att använda förnyelsebar energi, är vi inte det på en europeisk eller global nivå. Det är alltså främst klimatet som tackar för detta slutresultat. EU kommer helt enkelt att ha tuffare regler för att uppnå våra klimatmål när det här direktivet träder i kraft, säger europaparlamentariker Nils Torvalds.

Pages

Subscribe to RSS - EU