ekonomi

Blomqvist: Återvänd till förhandlingsbordet!

– SFP vädjar till alla parter i lika hög grad. Sluta gräla och glöm prestigefrågorna. Återvänd till förhandlingsbordet, för en genuin dialog och uppnå en försonlig lösning. Det är i Finlands och alla finländares intresse, säger Thomas Blomqvist.

Enligt Blomqvist behöver den ekonomiska tillväxten i Finland bästa möjliga förutsättningar.

– Alla parter i konflikten borde inse att det sista som vi behöver nu, när den ekonomiska tillväxten äntligen har tagit fart, är en strejkvåg eller andra störningar på arbetsmarknaden.

Slopa båtskatten och satsa på sysselsättningen

- Vi vill inte ha den av Sannfinländarna påhittade båtskatten som skulle gå hårt åt vanliga båtägare. Enligt Kauppalehti hotar skatten kosta regeringen 85 miljoner euro istället för att inbringa skattemedel. Detta alltså innan den ens införts, säger Henriksson på SFP:s partifullmäktige i Vanda.

- I stället för att använda dyrbar tid och resurser på att bereda dylika onödiga påhitt, borde regeringen koncentrera sig på att hitta verkliga lösningar på våra problem. Exempelvis hur vi uppnår den sysselsättningsgrad på 72 % som regeringen efterlyst, men ännu inte hittat åtgärder för.

Haglund besviken på Stubbs biståndslinje

Finland har länge förbundit sig vid att höja utvecklingsbiståndet och i ljuset av det är samlingspartiets linjedragning förvånande.

- Samlingspartiet gör nu sannfinländarna sällskap och sällar sig till dem som vill ta av dem som är fattigast i vår värld. Det här är inte rätt sätt att spara, säger SFP:s ordförande Carl Haglund med anledning av Alexanders Stubbs förslag på lördag.

Haglund påminner också om att vi det senaste året mött flera nya allvarliga kriser världen över. Behovet av bistånd är fortsättningsvis stort.

Jufo Peltomaa föreslår ny bolagsform för startup-företag

Den utvandringskritiska startup-kandidaten Jufo Peltomaa säger att startup-företagen är vårt enda hopp för att komma ur den ekonomiska krisen. – För att kickstarta ekonomin vill jag införa en ny bolagsform för startup-företag, Abs, det vill säga Ab startup. Abs-bolag skulle under de två första åren vara fria från skatter, avgifter, regleringar och rapporteringar, föreslår Peltomaa. Peltomaa, som själv bland annat har grundat företag som Hybrid Graphics ja ZenRobotics, vill främja transparens och realtidsuppföljning inom demokratin med digitala hjälpmedel.

Ahlberg ställer sig till förfogande i riksdagsvalet

-Det vi ser är en desperat reformiver på bekostnad av närdemokrati där medborgarna berövas sina möjligheter att påverka sina liv. Vi har inte råd med detta och medborgarna förtjänar bättre. Österbotten kan inte i fortsättningen ha passiva riksdagsledamöter som inte vågar säga vad Österbotten står för. Det gäller alla partier, också Sfp. I det avseendet är kommande riksdagsval ett ödesval. Finland och Österbotten behöver en ny bärande strategi, säger Rurik Ahlberg.

SFP:s i Österbotten resolution 12.4.2014

Kretsmötet anser att regionerna bör utarbeta sin egen modell för hur produktionen av social- och hälsovårdstjänsterna skall utformas i framtiden. Vidare anser kretsmötet att företrädare för Vasa sjukvårdsdistrikts område ges verkligt inflytande i de beslutsorgan som tillsätts inom Egentliga Finlands (Åbo) ERVA-område. Lösningar som speciellt beaktar den svenskspråkiga befolkningens tillgång till service bör tryggas. Ett konkret sätt att säkerställa detta är att skapa en modell med nationell eller regional upphandling av svenskspråkiga vårdtjänster.

Subscribe to RSS - ekonomi