Carl Haglund

Haglund: Arbetsmarknaden behöver mera

- Regeringens mål har varit att skapa 110 000 jobb under valperioden. Trots det vet vi nu, att antalet arbetsplatser i dag är klart färre än i fjol. Det är viktigt att vi äntligen fått klarhet i det så kallade konkurrenskraftsavtalet, men regeringen medger ju själv att avtalet inte ensamt räcker för att rejält minska arbetslösheten, säger Haglund i sitt sista linjetal som partiordförande på SFP:s partidag i Åbo i dag.

Fullständigt oacceptabelt av regeringen!

I och med beslutet begränsas jouren vid bland annat sjukhusen i Vasa och Karleby samtidigt som förlossningsverksamheten vid Borgå sjukhus hotas.

Regeringen säger att man ämnar trygga den språkliga servicen men trots det lämnar man språkkonsekvensbedömningen ogjord. I regeringens värld är tydligen den svenskspråkiga befolkningens rätt till service mindre värd än majoritetsbefolkningens.

- Det märks att SFP inte är med i regeringen. Dagens beslut är åter en tråkig påminnelse om detta, säger Haglund.

Sätt fart på sysselsättningen med minijobs

- Imorgon söndag firar vi Valborg i dystra tecken. Arbetslöshetssiffrorna för mars var 10,1 % och även om det ser ljusare ut är många finländare alltjämt utan jobb. Regeringens förslag till sysselsättningsåtgärder är ett steg i rätt riktning, men räcker inte till för att uppnå en sysselsättningsgrad på 72 %. Inför arbetets dag måste regeringen ta till alla tänkbara åtgärder för att förbättra sysselsättningsläget, säger Haglund.

"Regeringen hinner ännu ändra sin politik"

Svenska riksdagsgruppen är första undertecknare av interpellationen, som backas upp av samtliga oppositionspartier: De gröna, SDP, Vänsterförbundet och KD.
I interpellationen frågar partierna huruvida regeringen tänker dra tillbaka de oskäligt höga inbesparingarna i studiestödet, hur regeringen tänker trygga Finlands framgång och konkurrenskraft samt hur regeringen i skuggan av nedskärningarna tänker garantera jämlikheten i högskoleutbildningen.

SFP och De Gröna förbereder interpellation om utbildningsnedskärningarna

– Målsättningen för utbildning och kunskap i regeringen Sipiläs valprogram är ”Finland är ett ledande land inom utbildning, kompetens och modernt lärande”. I ljuset av denna målsättning känns regeringens nedskärningar allt mer ofattbara. Hur kan Finland bli ett ledande land inom utbildningen, när regeringen skär så här mycket i just utbildningen, säger SFP:s partiordförande Carl Haglund.

Haglund: När drar Sipilä sina slutsatser?

- Nu ska vi hoppas att detta försök bär frukt. Om det igen blir ett misslyckande är frågan när Sipilä börjar dra sina slutsatser, säger partiordförande Carl Haglund under SFP:s fullmäktigemöte i Karleby i helgen.

Regeringens planer har varit att i samarbete med arbetsmarknadsparterna förbättra Finlands konkurrenskraft och sysselsättning genom ett samhällsfördrag. Försöken att komma överens har strandat ett flertal gånger och relationerna mellan regeringen och arbetsmarknadsparterna har under hösten och vintern varit synbart kyliga.

Pages

Subscribe to RSS - Carl Haglund