borgå

SFP vill skapa nytt organ för fastighetsskötseln

- Vi har under pågående fullmäktigeperiod regelbundet fått rapporter om dålig eller skadlig inandningsluft i Borgås skolor och daghem. Det mest överraskande är att problemen har uppstått i allt från gamla till nyrenoverade eller till och med helt nya fastigheter, säger gruppordförande Pehr Sveholm.

SFP-gruppen anser att ansvarsfördelningen måste klargöras på tjänstemannanivå men samtidigt måste också förtroendemannakontrollen stärkas.

Nylander: Nej till slakt av svenska tingsrätter i Nyland

- Det är totalt förkastligt att Borgå tingsrätt föreslås att slås ihop med Hyvinge tingsrätt och verksamheten i Borgå skulle upphöra. Raseborg skulle bli en del av Esbo tingsrätt, konstaterar riksdagsledamot Mikaela Nylander.

- Vem tror på tillgången till svensk service efter en flytt till Hyvinge? Vi vet hur det gick med nödcentralerna och hur svårt det har varit att rekrytera svensk personal i Kervo. Om en sammanslagning ska ske bör tingsrätten fungera i Borgå. Detta är enda sättet att trygga tillgången till service på både finska och svenska, framhåller Nylander.

Subscribe to RSS - borgå