barnbidrag

SFP presenterade sin skuggbudget

Inkomsttagaren bör få mer pengar i handen. Finland behöver dessutom ett nationellt program för mental hälsa och en reform av familjeledigheterna som ökar pappornas insatser för att sköta barnen när de är små. Det skulle skapa en ny dynamik som förnyar och ökar jämställdheten i arbetslivet.

Det är några av de centrala ingredienserna i Svenska riksdagsgruppens och SFP:s alternativa budget 2018.

De mest utsattas situation måste underlättas

- En jämn sänkning av barnbidraget drabbar de familjer som har det allra svårast. Därför måste vi se till att stärka deras sociala trygghet. Ensamförsörjarfamiljer hör till de mest utsatta i samhället och att skära i barnbidraget försämrar deras ekonomi ytterligare, säger Rehn-Kivi.

Regeringen skär totalt 11,7 miljoner i barnbidrag och Svenska riksdagsgruppen föreslår i sin alternativa budget en motsvarande höjning av barnbidragets ensamförsörjartillägg. Detta innebär att tillägget höjs från 48,55 euro till 54,75 euro per månad.

Nylander beredd att diskutera barnbidraget

- Svenska riksdagsgruppen har beredskap att diskutera den planerade nedskärningen i barnbidraget ifall det inom regeringen finns en genuin vilja att hitta en lösning där ramarna inte överskrids, konstaterar riksdagsgruppens ordförande Mikaela Nylander. En möjlighet är att man finansierar den bibehållna barnbidragsnivån genom att införa en självrisk i avdragsrätten för medlemskap i arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer, framhåller Nylander.

Subscribe to RSS - barnbidrag