Anna Jungner-Nordgren

SFP nominerade de första kandidaterna för Europaparlamentsvalet

SFP nominerade de fem första kandidaterna i Europaparlamentsvalet i samband med partistyrelsemötet i Helsingfors.

– Vi är Finlands mest EU-vänliga parti och därför är jag glad över att kunna presentera våra första kandidater för Europaparlamentsvalet. Kandidaterna har ett brett kunnande och stort engagemang för EU. SFP:s målsättning är att säkra vår närvaro i Europaparlamentet och vara en samlande politisk kraft för fred, stabilitet, rättvisa och en positiv utveckling i Europa, säger riksdagsledamot och partiordförande Anna-Maja Henriksson.

Anna Jungner-Nordgren

Jag vill vara en stark röst för ett brett spektrum av jämställdhetspolitiska frågor, så som en human flyktingpolitik, sexuella och reproduktiva rättigheter för alla och ett samhälle fritt från könsbaserat våld. Även frågan om global uppvärmning kräver vår totala uppmärksamhet - vi har inget annat val än att föra en ambitiös klimatpolitik.

Anna Jungner-Nordgren ny ordförande för Svenska Kvinnoförbundet

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte inledde söndagen med val av presidium för verksamhetsåret 2015-2016. Kvinnoförbundets årsmöte valde Anna Jungner-Nordgren från Helsingfors till ny förbundsordförande efter avgående ordförande Carola Sundqvist.

- Det är med en enorm stolthet, glädje och iver som jag tar över ordförandeklubban efter Carola Sundqvist. Svenska Kvinnoförbundet behövs. Det är vi som ska påminna, påpeka och lyfta upp alla de jämställdhetsfrågor som måste granskas och ändras, sade Jungner-Nordgren.

Pages

Subscribe to RSS - Anna Jungner-Nordgren