Österbotten

Ida-Maria Skytte

Jag anser också att EU måste ta ett större ansvar då det kommer till mänskliga rättigheter, bland annat genom att skapa en mer harmoniserad flykting- och asylpolitik. Jag vill också arbeta för att få unga intresserade av EU-politik.

Är vargen mer värd än människan?

- Vargsituationen i Österbotten är ohållbar. Regeringen och myndigheterna har inte lyckats lösa situationen, så österbottningarna tvingas leva i en ständig oro. Vargen inkräktar i allt högre grad i invånarnas vardag. Rivna husdjur, specialarrangemang i skolbarnens skolskjutsar och rädsla att gå ut är bara några exempel på hur allvarlig situationen är, säger Anna-Maja Henriksson.

Riksdagsledamöter kräver anslag för Karleby-Jakobstad flygfält i Kronoby

Flygtrafiken har en viktig betydelse för Karleby- och Jakobstadsregionen och för regionens näringsliv. Staten kan stöda den lokala flygtrafiken om resetiden från Helsingfors med tåg är över tre timmar. Riksdagsledamöterna Anna-Maja Henriksson (SFP), Jutta Urpilainen (SDP) och Peter Östman (KD) kräver att man i nästa års statsbudget ska reservera 350 000 euro för att stödja flygtrafiken till Karleby-Jakobstad (Kronoby) flygplats.

Henriksson: Österbotten har fått nog!

SFP i Österbotten samlas under helgen till sitt årliga kommunparlament och deltar i samband med det även i valrörelsen i Umeå. SFP i Österbotten förbereder sig i god stämning, med stor förväntan och hög energinivå på det kommande året och alla de val som väntar. 

-      I Österbotten vässer vi klorna för att göra ett strålande riksdagsval. Det är uppenbart att folk i hela Österbotten känner att de har fått nog av att bli åsidosatta av regeringen. Vi kräver rättvisa i besluten, säger SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson. 

Ministern lovar inget nytt om vargen

Nu svarar jord- och skogsbruksminister Jari Leppä. Hur farlig vargen är för människan bedöms alltid från fall till fall, säger han.

Leppä konstaterar att vargförordningen tillåter jakt på högst 53 vargar under jaktåret 2017-2018. Ministeriet anser att kvoten på 53 vargar erbjuder Finlands viltcentral tillräckliga möjligheter att hantera frågan. Förutom att Finlands viltcentral kan bevilja undantagstillstånd har polisen möjlighet att fatta beslut om att fördriva eller avlägsna vargar som orsakar hot, heter det i ministeriets svar.

Pages

Subscribe to RSS - Österbotten