Nyland

Rehn-Kivi vill påverka hälsovårdens och socialskyddets utformning

Rehn-Kivi är medlem i social- och hälsovårdsutskottet samt arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

– Riksdagsarbetets intensitet har överraskat på många sätt. Min tid i riksdagen har präglats av social- och hälsovårdsreformen och behandlingen av det enorma lagpaketet har varit både mångfacetterat och tidskrävande. Det arbetet måste slutföras och på ett sätt som bäst kommer invånarna till nytta, säger Rehn-Kivi.

Svenska folkpartiet i Nyland nominerade Buss och Mårtenson till riksdagsvalet

Allan Buss är arborist från Vanda. Buss vill värna om demokratin och han vill utveckla hur vi alla kan vara med och påverka beslut som fattas, också på nationell nivå.

- Miljöfrågor är viktiga för mig. Jag anser att vår bästa bank är naturen och naturresurserna ska användas med eftertanke, säger Buss.

Buss är aktiv inom kommunalpolitiken i Vanda. Jesse Mårtenson är företagare från Mörskom.

Max Schulman

Det här leder till att det är lantbruksfrågorna i sin helhet som är på min agenda. Jordbrukaren är den första länken i en näring som ger 250 000 finländare jobb. Det är därför mycket viktigt att man kan bedriva jordbruk i hela EU också i framtiden. Just nu utarbetas den nya gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) för 2020-talet i Bryssel.

Pages

Subscribe to RSS - Nyland