Åboland

SFP i Egentliga Finland nominerade Sixten Laine och Märta Marjamäki

Sixten Laine, 61 år, är hemma från Rosala på Kimitoön och är utbildad till stuert, men har under en längre tid varit egenföretagare.

- En av de viktigaste frågorna i min kampanj är företagsamhet. Förutsättningarna för att starta och driva företag bör utvecklas, företagsverksamheten får inte hindras av stel byråkrati, säger Laine.

Laine bor och verkar i skärgården och därför är bland annat skärgårdsfrågor något han värnar mycket om. Men även tillgången till hälsovård på eget modersmål samt äldreomsorg är frågor Laine vill arbeta för.

Åsa Gustafsson ny ordförande i Egentliga Finland

På samma möte förnyades stadgarna för regionens SFP så att regionens SFP heter nu Svenska folkpartiet i Egentliga Finland rf.

SFP i Egentliga Finlands nyvalda ordförande Åsa Gustafsson har tidigare varit vice ordförande för kretsen. Professionellt har hon fungerat som minister Carl Haglunds specialmedarbetare under det senaste året. Hon återvänder nu till Åbo-regionen.

Se till pensionärers trygghetsbehov

De politiskt organiserade SFP-seniorerna i Åboland skriver i en resolution att en betydande del av regionens pensionärer som betydelsefulla skattebetalare har rätt att vänta sig att samhället genom olika socialpolitiska och aktivitetsbefrämjande åtgärder bidrar till att deras politiska, sociala, kulturella och ekonomiska intressen blir rättmätigt uttryckta.

Tolv ministrar räcker inte!

Han vill också avskaffa statssekreterarsystemet. Med erfarenhet av nästan åtta år som minister eller statssekreterare i fem olika ministerier och sex år som ministerspecialmedarbetare hävdar jag att Sipiläs modell inte skulle befrämja regeringens arbetskultur och funktionsduglighet, säger SFP:s riksdagsledamot Stefan Wallin.

Wallin och Schauman nominerades

Politices kandidat Ida Schauman (f. 1989) från Åbo är för närvarande förbundsordförande för Svenska folkpartiets ungdomsförbund Svensk Ungdom. Schauman har en lång bakgrund inom SFP och har tidigare bland annat arbetat som kommunikationskonsult i Sverige och som medarbetare för riksdagsledamot Thomas Blomqvist. Under kretsmötet lyfte Schauman fram den svällande byråkratin som blivit en bromskloss för nya idéer och innovation.

Pages

Subscribe to RSS - Åboland