Oskar Lindberg

Oskar Lindberg
447
“En röst på mig är en röst för ett tvåspråkigt, liberalt och grönt Åbo.”
NamnOskar Lindberg
Födelseår1990
KommunÅbo
TitelStuderande
Medlem iSvensk Ungdom
Jag studerar både ekonomi och juridik vid Åbos två universitet. Hela min studietid har jag verkat inom Åbo Akademis universitetspolitik, just nu bl.a. som ordinarie medlem av Åbo Akademis universitetskollegium. Därutöver har jag verkat inom det finlandssvenska föreningslivet i Åbo på ett antal styrelseposter. Jag tror på individuellt ansvarstagande, men anser att samhällets bastjänster ska vara tillgängliga för alla. Jag vill verka för ett liberalt och grönt Åbo, där näringslivet ges goda förutsättningar att verka och svenskans ställning beaktas bättre än i dag.

Viktiga politiska frågor

Språk
För att Åbo ska vara en tvåspråkig stad på riktigt krävs mera än Google Translate. Om inte svenskans ställning ständigt försvaras, försvinner den ett steg i taget. Ser vi bakåt märker vi att SFP är det enda parti som verkligen är mån om en tvåspråkig framtid.
Miljö
Åbo behöver fler och smidigare cykelvägar för att cykeln ska bli det första valet av fortskaffningsmedel. Av nordiska städer är Åbo femte värst drabbat av trafikstockningar. Att främja cykling i Åbo hjälper oss minska trafikstockningar. Vi bör dessutom se till att kärncentrum tillägnas åt cyklister och fotgängare, såsom stadsfullmäktige utlovade då torgparkeringen godkändes förra året. Därutöver har jag har förbundit mig till att stöda en avveckling av Åbos stenkolsförbrukning.
Ekonomi
Ett välfungerande näringsliv är en kommuns livsvillkor. Näringslivet bör ges goda förutsättningar att verka, eftersom näringslivet är grundförutsättningen för arbetsplatser och skatt. Tack vare beskattning möjliggörs all kommunal service och alla kommunala arbetsplatser.