Christina Gestrin

Christina Gestrin
676
“Jag vill arbeta för att Esbo skall vara en trivsam och trygg plats för alla som bor här; ung och gammal. Jag verkar för att alla skall få god service på svenska eller finska och att Esbo skall vara en fungerande tvåspråkig stad. Esbo skall ta sitt ansvar för flyktingar och hjälpa invandrare att integreras i samhället. Jag vill också bevara Esbos fina miljö och natur och arbetar därför för miljövänliga lösningar i både stadsplaneringen och kollektivtrafiken.”
NamnChristina Gestrin
Födelseår1967
KommunEsbo
StadsdelKöklax
TitelAgr.o.Forstmagister
Medlem iSvenska Kvinnoförbundet
Telefon050-5113121
E-postchristina.gestrin@gmail.com
Jag har varit med i kommunalpolitiken sedan 1990- talet och har en lång erfarenhet av att samarbeta med personer i andra partier och stadens tjänstemän. Jag upplever att jag har kunnat påverka mycket i Esbo under årens lopp. Jag satt i riksdagen från 2000 till 2015 och har ett stort intresse för allt som sker i samhället fortfarande. Jag trivs i Esbos skogar och vid Esbos ständer. Jag köper alltid inhemsk närproducerad mat då det är möjligt. Jag odlar äppel på vårt jordbruk i Esbo tillsammans med min man.

Viktiga politiska frågor

Social- och hälsovård
jag vill verka för att tillgången till god social och hälsovårdsservice garanteras för alla Esbo bor, både på finska och svenska då sote- reformen genomförs under de närmaste åren.
Daghem och skolor
Jag vill arbeta för att bevara de svenska skolorna och daghemmen i Esbo och för att resurserna för bildningssektorn hålls på en god nivå så att alla barn i Esbo skall få en god start på sin livslånga lärostig.
Miljö
Esbos fina natur och miljö måste beaktas i all utveckling av staden. Invånarna skall också i framtiden få njuta av skogen, skärgården och de värdefulla kulturlandskapen. Vi behöver flera cykelvägar och en välfungerande kollektivtrafik.