Andreas Hindrén

Andreas Hindrén
21
“Vår framtid tillsammans!”
NamnAndreas Hindrén
Födelseår1992
KommunRaseborg
TitelInformationssekreterare, IT-tradenom studerande
Medlem iSvensk Ungdom
Jag är föreningsaktiv, som tycker om att hjälpa och vara med och påverka. Hjälpandet får jag göra som frivillig sjöräddare och påverkandet via politiken. Politiken har alltid varit intressant för mig då jag anser att genom politiken kan vi påverka hur morgondag och framtid skall se ut.

Viktiga politiska frågor

Daghem och skolor
Inom utbildningen behövs ett ökat samarbete mellan stad, utbildningsinstitutionerna, föreningarna och företagen för att nå framgång för regionen.
Social- och hälsovård
Inom social- och hälsovården kommer de inom de närmaste åren ske stora förändringar i och med de stora reformpaketen som nu är under behandling. För att vi även i framtiden skall ha möjlighet till social- och hälsovård, även på svenska, bör överförandet av ansvaret från kommunen till landskapen genomföras så att enskilda patienter, klienter och kunder inte drabbas.
Utveckling
Kollektivtrafiken är mycket viktig för hela västnyland. För att vi även i framtiden skall kunna bo i staden Raseborg och ha möjlighet att ta oss till jobben, även de utanför närregionen, bör vi ha fungerande kollektivtrafik på en rimlig kostnadsnivå.