SFP Personal

Partisekreterarens stab

Ledningens assistent

asa.myrberg@sfp.fi
040-5223080

 

Partisekreterare

Politik och information

Pressekreterare

041 468 1266
e-post

Pressekreterare

050 5958 928
e-post

Politiskt sakkunnig

040 843 3797
e-post

Politik- och dataanalytiker

040-5610970
e-post

Kommunikationschef

045-657 9659
e-post

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

0400-480 411
e-post

Organisation

Kanslisekreterare

040-8672524
e-post

Organisationssekreterare

045-657 9691
e-post

Organisationschef

040-734 8677
e-post

Regionala kontakter

Verksamhetskoordinator, Österbotten

+358 44 277 2661
e-post

Tf. kontaktchef, Helsingfors

040-501 5302
e-post

Verksamhetsledare, Övriga Finland

040 565 0999
e-post

Verksamhetskoordinator, Nyland

050 593 5843
e-post

Verksamhetskoordinator, Egentliga Finland

040 582 2337
e-post

Kontaktchef, Egentliga Finland

040-500 5548
e-post

Kontaktchef, Helsingfors

050-5554607
e-post

Kontaktchef, Österbotten

040-451 6893
e-post

Kontaktchef Nyland

040-779 7676
e-post

Riksdagen

Tf. lagstiftningssekreterare

e-post
09-4323254

Politisk rådgivare

09-432 3255
e-post

Generalsekreterare

09-432 3251
050-3345014
Allmän politisk beredning
e-post

Riksdagssekreterare

09-432 3252
050-3082460
Besök, inbjudningar, allmän förvaltning, ekonomi
e-post

Europaparlamentet

Specialmedarbetare

+32 2 28 38 585
e-post

Medarbetare i Finland

+358 45 355 9340
e-post

Specialmedarbetare

+32 2 28 37 585
+32 489 320 418
e-post

Specialmedarbetare

+32 2 28 47 585
+32 489 320 423
e-post