Partidagsbeslut 2012

SFP:s partidag 2012 i Karleby

BEREDNINGSUTSKOTT 1

Motion 1 Om effektivering av utbildningen på tredje stadiet
Motion 2 Säkra en högklassig studentmåltid till alla högskolestuderanden
Motion 3 Om skapande av strategiskt lockande högskoleorter
Motion 4 Guggenheim - en gemensam strategiplan
Motion 5 Rätten att integreras på svenska
Motion 6 Utvecklande av läromedel på svenska för invandrarelever
Motion 7 Ett välkomstpaket till invandrare
Motion 8 Sexuell läggning och könsidentitet grund för asyl

Beslut 1-8 

BEREDNINGSUTSKOTT 2

Motion 9 HPV-vaccin
Motion 10 Lika rättigheter för biologiska-, adoptiv- och fosterfamiljer
Motion 11 Om bekämpandet av familjevåld
Motion 12 Satsning på de mest sjuka äldre
Motion 13 Undervisning i datorkunskap för seniorer
Motion 14 Mer empati och fler alternativ för de ofrivilligt barnlösa
Motion 15 Könskonsekvensbedömning inom idrottssektorn i kommunerna
Motion 16 Revidera lagen som förbjuder sexköp!
Motion 17 Slopa tvångssterilisering!

Beslut 9-17

BEREDNINGSUTSKOTT 3

Motion 18 Staten ska vara sekulär
Motion 19 Om kriminalisering av planerande av (fler) grova brott
Motion 20 Strängare straff för pedofiler
Motion 21 Rätt till umgänge mellan barn och deras mor-/farföräldrar och andra närstående
Motion 22 Lotterilagens tolkning
Motion 23 Jämlik äktenskapslag i Finland
Motion 24 Vem kan bli republikens president?
Motion 25 Statlig finansiering av den riksomfattande Brottsdejouren

Beslut 18-25

BEREDNINGSUTSKOTT 4

Motion 26 Obligatoriskt alkolås för rattfyllerister
Motion 27 Alkolås för bilar i körundervisning
Motion 28 En hållbar lösning för Kvarkentrafiken
Motion 29 Slopa sommartiden!
Motion 30 Arktis mer än bara is
Motion 31 Statens ägarpolitik och respekt för mänskliga rättigheter

Beslut 26-31

BEREDNINGSUTSKOTT 5

Motion 32 Tackla metropoliseringens avigsidor!
Motion 33 Ungdomsfullmäktige ett lagstadgat förtroendeorgan
Motion 34 Om kommundelsförvaltning
Motion 35 Kommunsammanslagningar leder till demokratiunderskott
Motion 36 Utskott som behandlar markpolitiska ärenden

Beslut 32-36

BEREDNINGSUTSKOTT 6

Motion 37 Tillväxtföretagen är nyckeln till framgång
Motion 38 Småföretagarens verksamhetsförutsättningar
Motion 39 Om förlängning av arbetskarriärer
Motion 40 För flexiblare pensionssystem
Motion 41 Ändra lagen om "Grupptalan" enligt Nordisk modell - en ändring som skulle förbättra rättskyddet för medborgare

Beslut 37-41

PROPOSITIONER (Partistyrelsens förslag)

Proposition 1: Ändring av stadgarna för Svenska folkpartiet i Finland r.p. § 4, §7, §9 / Svenska Seniorer i Finland Proposition

Proposition 2: Medlemsföreningarnas medlemsavgift till centralorganisationen för år 2013 Proposition

Proposition 3: Förnyande av partiets stadgar. Bilaga till proposition 3, nya stadgar.

BESLUT

Proposition 2: Medlemsföreningarnas medlemsavgift till centralorganisationen för år 2013