Partidagsbeslut 2011

SFP:s partidag 2011 i Esbo

BEREDNINGSUTSKOTT 1

Motion 1 Offentlig upphandling och konkurrensutsättning
Motion 2 Open source är lösningen inom offentlig förvaltning
Motion 3 Språklagstiftningen måste ses över 
Motion 4 Två- eller flerspråkiga i befolkningsregistret
Motion 5 Svenskspråkiga nämndemän vid tvåspråkiga tingsrätter
Motion 6 Kapitalskatt
Motion 7 Inför spellicenser i Finland
Motion 8 En rättvis energibeskattning
Motion 9 Bolagisering av kommunal verksamhet
Motion 10 Ett handlingsprogram för bekämpning av fattigdomen i kommunerna

Beslut 1-10

BEREDNINGSUTSKOTT 2

Motion 11 Nato – ja eller nej  
Motion 12 Angående befrielse från värnplikt/civiltjänst
Motion 13 Jämställdhetsarbete inom försvarsmakten och fredsbevarandet
Motion 14 Motion gällande processen vid sammanjämkning och utbetalning av familjeförmåner mellan Finland och andra EU-/EES-länder eller specifikt mellan Finland och ett annat nordiskt land
Motion 15 Att införa ett nytt system med en opartisk myndighet som avgör tvister och problem vid ansökan om sjukpension och invalidpension
Motion 16 Fungerande öppenvård? 
Motion 17 Satsningar på ätstörningar behövs
Motion 18 Seniorpoliklinik med akut sjukvårdsmottagning och rådgivning för äldre
Motion 19 Ansvaret under föräldraledigheten skall delas jämt mellan båda föräldrarna
Motion 20 Vård av sjukt barn i hemmet
Motion 21 Bättre villkor för familjedagvårdarna
Motion 22 Far- och morföräldrarnas rätt till umgänge med sina barnbarn
Motion 23 Barns rättigheter att träffa förälder som sitter i fängelse
Motion 24 Vård av sjukt husdjur

Beslut 11-24

BEREDNINGSUTSKOTT 3

Motion 25 Fokus på högskolepolitik
Motion 26 Stoppa utbildningsinflationen – stärk kandidatexamens ställning!
Motion 27 Förkortning av studietiden
Motion 28 Kostnadsfria praktikplatser för studerande vid yrkeshögskolorna
Motion 29 Reformera språkundervisningen!
Motion 30 Motion om integrationsåtgärder och språkundervisning för invandrare
Motion 31 Skapa hållbara lösningar för kulturen!
Motion 32 Samerna är ett urfolk
Motion 33 Tillgången till SVT i Finland
Motion 34 Säkrare vägförbindelser i Åboland
Motion 35 Inför konstgjorda våtmarker för Östersjöns välmående

Beslut 25-35

BEREDNINGSUTSKOTT 4

Motion 36 Vitalisera partiets utskottsarbete
Motion 37 Något måste göras
Motion 38 Inför en utrikespolitisk talesman i Svenska folkpartiet
Motion 39 Svenska folkpartiet behöver en socialpolitisksekreterare
Motion 40 SFP behöver en strategi för elektronisk kommunikation
Motion 41 Skippa pressbastun

Beslut 36-41

PROPOSITIONER

Proposition 1: Ändring av stadgarna för Svenska folkpartiet i Finland r.p. § 4, § 7, § 9/ Svenska Seniorer i Finland

Proposition 2: Ändring av stadgarna för Svenska folkpartiet i Finland r.p. § 10/utskott

Proposition 3: Medlemsföreningarnas medlemsavgift till centralorganisationen för år 2012

BESLUT:

Proposition 1 om Svenska Seniorer
Proposition 2 om finansutskottets roll
Proposition 3 om medlemsavgiften