Partidagsbeslut 2003

SFP:s partidag 2003 i Borgå

MOTIONER

Motion 1 En aktiv senior är frisk
Motion 2 Ingen får lämnas ensam
Motion 3 Om ökat stöd för vård av äldre anhörig
Motion 4 Startkapital för privat stödservice i kommunerna
Motion 5 Ersättningarna för föräldraskap bör höjas
Motion 6 Kostnaderna för moderskapsledigheter skall betalas av alla arbetsgivare
Motion 7 Hälsovård för yrkeshögskolestuderande
Motion 8 Om bättre sysselsättning i Finland
Motion 9 Könskvoter för arbetsmarknadsparterna vid förhandlingar
Motion 10 Positiva rollmodeller stöd under uppväxten
Motion 11 Samverkan mellan hälso- och socialvården vid behandling av depressioner
Motion 12 Stödboende och svenska rum för personer med psykiska svårigheter och för udda personer i olika ålder som behöver ett förstärkt skyddsnät
Motion 13 Vård av drogmissbrukare
Motion14 Svenska språkets främjande i den offentliga sektorns serviceinstanser
Motion 15 Svenskan synligare i medierna
Motion 16 Utbildning av klasslärare i södra Finland
Motion17 Håll landsbygden levande
Motion 18 Utvecklande av växthusnäringen
Motion19 Inför EU-standard för återvinning av livsmedelsförpackningar
Motion 20 Sänkning av mervärdesskatten för vissa baslivsmedel
Motion 21 Slopande arvsskatten för första skatteklassen
Motion 22 Integration för invandrare i den finlandssvenska språkmiljön och kulturen
Motion 23 Invandrarkvinnor har rätt att integreras i samhället
Motion 24 Om höjning av Finlands u-landsbistånd
Motion 25 Avskaffande av tvång att använda hjälm vid snöskoterkörning på is
Motion 26 Den östnyländska nödcentralen till Borgå
Motion 27 Inför allmän värnplikt för alla medborgare
Motion 28 Undersök möjligheten till elektronisk omröstning
Motion 29 Sfp – Kulturpartiet
Motion 30 Organisatoriska förnyelser i partiet
Motion 31 Omorganisering av föråldrade strukturer
Motion 32 Förnyelse i partistyrelsen
Motion 33 Ang. inrättande av en ”kunskapsbank”
Motion 34 Ombildande av specialföreningar till riksomfattande organisationer
Motion 35 Skapa mervärde i medlemskapet

Beslut 1-35

RESOLUTIONER

Resolution 1 Fyra centrala dimensioner inom Sfp:s EU-politik

Resolution 2 Den ekonomiska situationen i Helsingfors och andra företagsrika kommuner

Resolution 3 Allmänpolitisk resolution

PROPOSITIONER

Proposition 1 om uppgörande av ett arbetslivsprogram för Sfp

Proposition 2 Regionalpolitik

Proposition 3 Översyn av partidagen