Partidagen 2017

Välkommen till partidagen i Helsingfors 9-11.6.2017

Partidagsplatsen är Clarion Hotel Helsinki, Stillahavsgatan 2, 00220 Helsingfors.
Partidagen öppnas officiellt på lördag 10.6 kl. 9.30. På fredag 9.6 kl. 18.30 arrangeras ett mingeltillfälle på Clarion Hotel Helsinki, Stillahavsgatan 2, 00220 Helsingfors.

 
 

MOTIONER, PROPOSITION OCH RESOLUTION

Anmälningstiden utgått

Anmälan avslutad.

 

Partidagens beslut gällande motionerna, propositionen och resolutionen

 

ADRESSER

Fredagens seminarium, partidagsplats och supé: 
Clarion Hotel Helsinki, Stillahavsgatan 2, 00220 Helsingfors.

Andakt: Helsingfors domkyrka, Unionsgatan 29, 00170 Helsingfors

PARTIDAGSHANDLINGAR

Alla partidagshandlingar

 

Tidsschema

 

Praktisk information

 

Föredragningslista

 

Förhandlingsordning

 

Motioner

 

Proposition

 

Partiets stadgar

 

Svenska riksdagsgruppens verksamhetsberättelse

 

Partidagshandlingarna i pappersformat sänds endast till de delegater som vid anmälningen betalat för pappershandlingar.

Sidan uppdateras kontinuerligt så att aktuella exemplar alltid finns att tillgå. Observera att extra handlingar inte kan fås på partidagsplatsen!

Notera att på partidagsplatsen finns tillgång till trådlöst internet. 
Under partidagen kopieras möjligast lite papper och i partidagssalen visas de dokument som är under behandling på stor skärm.

 

INFORMATION

Information om partidagsarrangemangen fås av Organisationschef Maria Grundström, 040-73 48 677, maria.grundstrom@sfp.fi

En särskild informationsdisk finns på partidagsplatsen.