Partidagen 2016

Välkommen till partidagen i Åbo 10-12.6.2016

Partidagsplatsen är Statens Ämbetshus, Självständighetsplanen 2, 20800 Åbo.

Partidagen öppnas officiellt på lördag 11.6 kl. 9.30.

På fredag 10.6 kl. 18.30 arrangeras ett partidagsseminarium på Statens Ämbetshus, Självständighetsplanen 2, 20800 Åbo.

Partidagsseminariet är ett historiskt seminarium med anledning av partiets 110-årsjubileum.

ADRESSER

Fredagens seminarium, partidagsplats och supé: Statens Ämbetshus, Självständighetsplanen 2, 20800 Åbo.

Andakt: Åbo domkyrka, Domkyrkogatan 1, 20500 Åbo

ANMÄLNING

Du kan anmäla dig som åhörare här.

Vid frågor angående anmälningar och betalningar kontakta may.myrberg@sfp.fi

PARTIDAGSHANDLINGAR

Partidagshandlingarna

Praktisk info och förhandlingsordning • Motioner •
PartiprogramStadgar

Delegatlista

Övriga deltagare

Delegatmöten

Svenska riksdagsgruppens verksamhetsberättelse

Partidagshandlingarna sänds endast till de delegater som vid anmälningen betalat för pappershandlingar. 

Sidan uppdateras kontinuerligt så att aktuella exemplar alltid finns att tillgå. Observera att extra handlingar inte kan fås på partidagsplatsen!

Notera att på partidagsplatsen finns tillgång till trådlöst internet.
Under partidagen kopieras möjligast lite papper och i partidagssalen visas de dokument som är under behandling på stor skärm.

INFORMATION

Praktisk  information och lokala arrangörernas hälsning finns här.

Information om partidagsarrangemangen fås av 
organisationschef Maria Grundström, 040-73 48 677, maria.grundstrom@sfp.fi

En särskild informationsdisk finns på partidagsplatsen.