Rådet bör så snabbt som möjligt ge kommissionen mandat att på de 15 medlemsstaternas vägnar förhandla med IMO om bl.a.

EU:s ministrar kom på självständighetsdagen överens om åtgärder för att fasa ut enkelbottnade oljetankers och för att skydda särskilt känsliga havsområden från farliga transporter.

Under de drygt 150 åren som gått sedan uruppförandet av Vårt Land har sången uppnått en status som landets officiella nationalsång.

- Gällande lagstifting härstammar från tiden då marknadsräntan vara över 10%, medan den fasta aravaräntan var betydligt lägre.

- Svenska riksdagsgruppen anser därför att sådana administrativa hinder som ställer sig problematiska för småföretagare bör avlägsnas och byråkratin i anslutning till företagande lättas, sade Rosen

Den grå ekonomin är en del av den ekonomiska brottsligheten.

"Det är en stor trygghet för österbottningarna att veta att man får specialsjukvård på svenska.

Pages