På Internytts sida (http://www.yle.fi/internytt/ ) kan du läsa (och lyssna till) general Hägglunds kommentar om EU:s försvarssamarbete och Nato.

De som jobbar i den offentliga sektorn har under de senaste åren upplevt mycket av utvärderingar - kanske intill lust och leda. Debattens vågor går höga om t.ex.

Många bybutiker har fått lov att stänga de senaste åren. Dagens mobila kunder tvekar inte att köra lite längre för att handla i en butik som erbjuder ett större varusortiment.

Det är sant som det sägs att det pågår en kamp mellan olika drogideologier i Europa. Den kampen är dock hård och jag är rädd för att man leker med väldigt svåra frågor.

- Svenska folkpartiet har länge talat för att äldre makars inkomster bör kunna slås ihop och att klientavgiften kunde utgöra maximalt 40% av inkomsterna.

- Presidiets sätt att arbeta är kränkande och nonchalant mot konventets medlemmar och de nationella parlamenten, anser Svenska riksdagsgruppens medlemmar i stora utskottet, Gunnar Jansson, Håkan No

Svenska riksdagsgruppen upprepade sitt krav på att följande regering bör uppgöra ett invandrarpolitiskt program.

Pages