Under Europaparlamentets session i Strasbourg denna vecka gjorde Astrid Thors ett spörsmål till kommissionen angående ändringen av växtskyddsdirektivet.

Reglerna om deen offentliga upphandlingen - det handlar om att vi skall se till att reglerna är så klara att det inte finns risk för maktmissbruk och korruption, vänskapspolitik.

En verklig miljösession

- Det kompromissförslag som ligger som grund för förhandlingarna är för Finlands del otillfredsställande.- Finlands regering måste med kraft hävda tre tidigare toppmötens uttalanden om att jordbruk

(anförande i debatten om bevarandet av den marina miljön onsdagen den 18.6.03)

Riksdagen har nu för första gången, enligt sin egen vilja, behandlat budgetramarna på basen av statsrådets redogörelse.

Pages