Unga måste snabbare in i arbetslivet

20.08.2018

Adlercreutz och Nylund backar upp SU:s förslag om att införa en ungdomsreservering i beskattningen.

Riksdagsledamöterna Anders Adlercreutz och Mats Nylund anser att Svensk Ungdoms förslag om att införa en ungdomsreservering i beskattningen är bra.

– Det är bra att sysselsättningsgraden gått upp, men den är fortfarande på en alldeles för otillräcklig nivå. SFP:s mål är en sysselsättningsgrad på minst 75 procent. Då krävs nya verktyg, säger de två SFP-ledamöterna.

Ungdomsreserveringen i beskattningen skulle, enligt SU:s förslag, fungera så att ett mindre företag som anställer en ung person kunde dra av en del av den nyanställdas sociala kostnader, förutsatt att den avdragna summan återinvesteras i företaget.

– Erfarenheten visar att det kan vara avgörande för hela deras framtid att de unga kommer ut i arbetslivet snabbt efter att de fått en examen, säger Adlercreutz.

– Ett system med en ungdomsreservering vore värdefull speciellt för små och medelstora företag, eftersom den sänker tröskeln för att anställa, säger Nylund.

Skribent: