Thors uppmanar Sasi: skynda på med förhandlingar om PSSA-område

01.01.1970

EU:s ministrar kom på självständighetsdagen överens om åtgärder för att fasa ut enkelbottnade oljetankers och för att skydda särskilt känsliga havsområden från farliga transporter.

I det åtgärdspaket som EU-kommissionen föreslagit och som låg till grund för ministrarnas beslut anser kommissionen att de regler som antogs på 1970-talet betonar havens frihet på bekostnad av miljön. Reglerna om sjöfartens frihet motsvarar därför inte längre den allmänna opinionen, säger kommissionen. Denna tillnyktring är ytterst glädjande, konstaterar Astrid Thors.

EU-kommissionen har erbjudit sitt stöd till medlemsstaterna om dessa vill förhandla i den internationella sjöfartsorganisationen, IMO, om att skydda sina stränder och kusthav, t.ex. genom att utse havsområden till PSSA-områden. Ministerrådet uppmanade även medlemsländerna att formulera sådana gemensamma ansökningar för att skydda sina känsliga havsområden.

Denna uppmaning och detta stöd måste Finland ta fasta på för att skydda Finska Viken och hela Östersjön, anser Astrid Thors. Finlands regering kan säkert också räkna med den estniska regeringens stöd; Sveriges riksdag kommer i januari att besluta om en framställning gällande PSSA-ställning för hela Östersjön. I denna ansökan får vi inte heller glömma kraven på att endast isförstärkta fartyg av högsta klass får trafikera i Finska Viken.

Däremot kan vi inte, som minister Sasi säger i HeSa 8.12., sitta och vänta ända tills Östersjöländernas trafikministermöte i juni nästa år, anser Thors.
-Sasi bör med det snaraste sammankalla berörda länders ministrar för att förbereda en gemensam ansökan till IMO för att skydda Finska viken. Annars finns det en risk att ansökan kommer till behandling i IMO mycket sent 2003 och så länge kan vi inte vänta. Det kan då vara för sent.

Skribent: