Thors poängterar privatjaktens särdrag i reglerna för livsmedelshygien

01.01.1970

Europaparlamentets miljöutskott röstade på onsdagen om hygienregler för livsmedel med animaliskt ursprung. Frågan är intressant speciellt ur finländsk synvinkel då jakten kom att bli omstridd.

Lyckligtvis ledde aktivitet i denna fråga till att vi fick flera av våra ändringsförslag antagna vilka förhindrade att vi skulle ha fått svårigheter bl.a. för älgjakten i Finland, konstaterade Astrid Thors.

Hygienregler är ytterst viktiga i sig. Men orimliga och vid genomförandet kostsamma regler som inte leder till förbättring av hygien på något sätt och som myndigheterna inte i praktiken kan övervaka är inte ändamålsenliga. Nu fick vi regler som undantar all jakt för privat konsumtion och små leveranser till lokala återförsäljare. Också slaktutrymmen som bara används för husbehovsjakt undantas från EU:s regler. Ett annat krav som inte kan anses vara förenligt med vårt klimat och som nu förhindrades var kravet på att älgkött skall in i kylrum inom 12 timmar.

Skribent: