Svenska riksdagsgruppen föreslår i sin lagmotion: Räntor på aravalån måste bli avdragsbara i beskatt

01.01.1970

En person har i inkomstbeskattningen rätt att dra av räntorna på sådana skulder som hänför sig till anskaffning eller grundlig reparation av en stadigvarande bostad för den skattskyldige eller hans/hennes familj. Denna avdragsrätt gäller inte personer med räntor som hänför sig till lån som är beviljade med stöd av aravalagen.

- Gällande lagstifting härstammar från tiden då marknadsräntan vara över 10%, medan den fasta aravaräntan var betydligt lägre. Därför ansågs det då oskäligt att också räntor på aravalån skulle bli avdragsgilla, förklarar gruppordförande Ulla-Maj Wideroos.
- Nu har dock situationen förändrats och de marknadsbundna låneräntorna kan vara flere procentenheter lägre än aravalåneräntorna. Denna begränsning av avdragsrätten leder till att personer som beviljats aravalån försätts i en ojämlik situation jämfört med övriga lånetagare, säger Wideroos.
- Flera låntagare har ansett sig tvungna att byta ut aravalånen mot lån med marknadsränta. De har med andra ord blivit tvungna att se sig om efter en annan bostad. Eftersom alla aravalånetagare inte har denna möjlighet måste räntan på aravalån göras avdragsgill för att rätta till situationen, motiverar gruppordförande Wideroos.
29.11.2002

Skribent: