Svenska folkpartiet i Nyland nominerade Buss och Mårtenson till riksdagsvalet

29.11.2018

SFP i Nyland nominerade Allan Buss och Jesse Mårtenson till kandidater i riksdagsvalet i samband med sitt kretsstyrelsemöte på torsdagen.

Allan Buss är arborist från Vanda. Buss vill värna om demokratin och han vill utveckla hur vi alla kan vara med och påverka beslut som fattas, också på nationell nivå.

- Miljöfrågor är viktiga för mig. Jag anser att vår bästa bank är naturen och naturresurserna ska användas med eftertanke, säger Buss.

Buss är aktiv inom kommunalpolitiken i Vanda. Jesse Mårtenson är företagare från Mörskom.

- Jag vill minska klyftorna mellan stad och landsbygd och försöka få oss att förstå att båda områdena behöver varandra. Jag vill skapa ett samhälle där alla människor känner sig delaktiga och har ett arbete, säger Mårtenson

Mårtenson är fullmäktigeledamot i Mörskom och medlem i kommunstyrelsen. Han är också medlem i Svenska lantbruksproducenternas centralförbunds fullmäktige samt ordförande för Grevnäs -Mickelspiltom byaförening.

Skribent: 
Location: