Strand lyfte upp Vasas energiutbildningsstrategi

13.03.2018

SFP:s riksdagsledamot, Vasas stadsfullmäktigeordförande Joakim Strand lyfte i diskussionen fram behovet av energi- och klimatfostran samt våra exportföretags tillväxtpotential.

Statsrådets klimatpolitiska plan på medellång sikt diskuteras i dag i riksdagen. SFP:s riksdagsledamot, Vasas stadsfullmäktigeordförande Joakim Strand lyfte i diskussionen fram behovet av energi- och klimatfostran samt våra exportföretags tillväxtpotential.

– I Vasa har vi tillsammans med näringslivet utvecklat en energiutbildningsstrategi som täcker hela kedjan. Vi vill att barn och unga redan i ett tidigt skede skall bli intresserade av energi- och miljöfrågor samt internationell handel. Våra jurisstuderanden ges möjlighet att fokusera på energijuridik och så vidare, säger Strand.

– Staten bör noggrant följa med och även konkret delta i satsningar inom områden där företagen själva marknadsmässigt satsar stora summor på forskning och utveckling. Det har varit sorgligt att följa med hur tillexempel finansieringsmodellen för yrkeshögskolor bestraffar i synnerhet teknisk utbildning, som ju är livsviktig för våra exportföretag som utvecklar miljöteknologi. Här bör ändring fås till stånd.

Skribent: