Sjukvårdsdistriktets överläkare bör ha goda kunskaper i svenska

24.11.2017

För att säkerställa kvaliteten i den svenskspråkiga vården uppmanar SFP i Egentliga Finland sjukvårdsdistriktets fullmäktige att ta sitt ansvar och besluta att bibehålla språkkraven i enlighet med distriktets förvaltningsstadga.

Styrelsen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt skrotar i en handvändning det fina arbete för svenskspråkig vård som ledningen gjort det senaste året. Att slopa det formella kravet på goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska vid rekrytering av ny överläkare är inte acceptabelt.

SFP i Egentliga Finland motsätter sig kraftigt denna respektlösa inställning till de regelverk som ska garantera en kvalitativ vård i sjukvårdsdistriktet. Att minska kraven vid anställning av ny cheföverläkare ger oss inte fler kompetenta sökande, utan snarare fler icke kompetenta. Vilket även kan ge styrelsen en orsak att handplocka en icke kompetent person.

Det verkar vara svårt att förstå att språket är ett verktyg som man använder för att utföra ett bra arbete, att den som kan svenska kan göra ett bättre jobb än den som inte kan. Detta verktyg kan inte ersättas med Google Translate.

Goda språkkunskaper är viktiga, framförallt för ett sjukvårdsdistrikt som ska samarbeta med svenskspråkiga kundkretsar såsom Åland, Österbotten och Sverige. Ett samarbete som den ledande överläkaren i framtiden kommer att ha en avgörande roll i. Det skulle vara oansvarigt av fullmäktige att låta avbryta det goda arbete som ledningen för sjukvårdsdistriktet byggt upp. Samtidigt skulle det vara ansvarslöst att sänka kompetensribban och nöja sig med en lägre kvalitet istället för att eftersträva den högsta möjliga.

SFP i Egentliga Finlands kretsstyrelse
För mer information: Marko Winter, marko.winter@turku.fi

Skribent: