SFP i Helsingfors har nominerat Kaarle Hurtig och Lotta Keskinen

27.11.2018

Vi gläder oss åt att kunna nominera ytterligare två kandidater med olika profiler och tydliga budskap, säger kretsordförande Cecilia Ehrnrooth.

Kaarle Hurtig är företagare och journalist och kandiderar i syfte att skapa förändring i den rådande politiska kulturen.

– Redan en sådan sak som klimatförändringen tvingar oss att söka nya samarbetsformer och att föra politiska diskussioner med längre perspektiv. I vår nuvarande politiska kultur existerar inte sådana diskussioner tillräckligt och jag vill skapa en förändring. När jag diskuterade min kandidatur med SFP fick jag känslan av att jag talar med människor, inte en partiapparat och det kändes trevligt, säger Hurtig.

Lotta Keskinen, vice ordförande för Svenska kvinnoförbundet, vill i sin kampanj lyfta fram band annat jämlikhetsfrågor.

– I min kampanj fokuserar vi särskilt på främjandet av jämställdheten samt på ekonomi- och arbetslivsfrågor. Kvinnors löner och möjligheter att avancera i arbetslivet är fortfarande svagare än männens. Bland annat skulle en familjeledighetsreform främja jämställdheten i familje- och arbetslivet, säger Keskinen.

– Vi gläder oss åt att kunna nominera ytterligare två kandidater med olika profiler och tydliga budskap. Jämställdhetsfrågor och klimatpolitik är båda starkt knutna till SFP:s värderingar och den politik som förs inom partiet. SFP i Helsingfors har kommit långt i kandidatnomineringen och jag har fullt förtroende för att vi kan återfå det andra mandatet i Helsingfors, säger kretsordförande Cecilia Ehrnrooth.

Skribent: 
Location: